IT-advokat Per Mejer

\\ Advokat Per Mejer  (cvr.nr. 28351380) er:

\\  Advokat Per Mejer
\\  IT-advokat

\\  pme@mejer.net

\\  M: +45 23 45 06 26

\\  www.mejer.net  \  Twitter:@permejer

\\  København: Grundtvigsvej 29, 1864 Frederiksberg C

\\  Næstved: Brandtsgade 13, 4700 Næstved (postadresse)

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

WEBSITE STILL UNDER CONSTRUCTION

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Jeg arbejder på tredje år med nyt website – og indtil da har jeg lagt et resumé her til download. Nu opdateret til & med juli ’17 . Det siger ikke alt, men jeg har søgt en sammenfatning.

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a kan jeg oplyse, at virksomhedens advokat:

  1. Er beskikket som advokat af Justitsministeriet (i Danmark)
  2. Er medlem af Advokatsamfundet
  3. Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Og at virksomhedens forsikringsselskab & garantistiller er HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1.sal, 2100 København Ø