IT-advokat Per Mejer

\\ Advokat Per Mejer  (cvr.nr. 28351380) er:

Per Mejer, advokat, IT-advokat,

Tel:  +45 23 45 06 26

e-mail:  pme@mejer.net

twitter: @permejer

Køgevej 8, 4700 Næstved

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Jeg arbejder med nyt website – og indtil da har jeg lagt et resumé her til download. Det siger ikke alt, men jeg har søgt en sammenfatning.

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a kan jeg oplyse, at virksomhedens advokat:

  1. Er beskikket som advokat af Justitsministeriet (i Danmark)
  2. Er medlem af Advokatsamfundet
  3. Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Og at virksomhedens forsikringsselskab & garantistiller er HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1.sal, 2100 København Ø